Prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií

  • zpracování protokolu o nezařazení do skupiny A nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v platném znění
  • zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie
  • zpracování bezpečnostní zprávy
  • příprava a účast na kontrolách orgány státní správy