Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

  • zpracování osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů
  • zařazování a kategorizace odpadů
  • značení odpadů
  • zpracováí základních popisů odpadů
  • zpracování identifikačních list nebezpečných odpadů
  • zpracování každoročního hlášení o nakládání s odpady
  • příprava a účast na kontrolách orgány státní správy
  • výkon funkce odpadového hospodáře
  • optimalizace nakládání s odpady, třídění, zpětný odběr výrobků
  • školení zaměstnanců