EIA, posuzování vlivů na životní prostředí

EIA, posuzování vlivů na životní prostředí

  • zpracování oznámení podlimitního záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • zpracování oznámení pro zjišťovací řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • zpracování dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
  • zpracování posudků podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí