Obaly

Obaly

  • návrh systémů při nakládání s obaly
  • návrh vedení evidence obalů
  • každoroční výkazy o nakládání s obaly