Nabídka služeb

Naše firma nabízí mnoho projektových činností v různých odvětvích. Nabídku služeb neustále zkvalitňujeme a rozšiřujeme.

Stručnou nabídku služeb si můžete vybrat zde nebo podrobnou nabídku podle oblastí v rozbalovacím menu, které je umístěno v levém sloupci.

 • Poradenství v oblasti životního prostředí – ovzduší, odpady, vodní hospodářství, chemické látky, obaly, výkon funkce odpadového hospodáře, integrovaná prevence
 • Certifikované odběry a vyhodnocení vzorků odpadů a odpadních vod, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Zpracování odborných posudků a provozních řádů podle zákona o ochraně ovzduší, zajištění povolení zdrojů znečišťování ovzduší podle platné legislativy
 • Zpracování dokumentací EIA, oznámení pro zjišťovací řízení, oznámení podlimitních záměr a posudků na dokumentaci EIA
 • Zpracování provozních řádů a havarijních plánů podle vodního zákona
 • Provádění školení – chemické látky, odpady, EMS, požární ochrana
 • Činnost osoby odborně způsobilé podle zákona o chemických látkách, provádění školení, překlady a zpracování bezpečnostních listů a pokynů pro bezpečné nakládání vybranými s CHL
 • Zpracování žádostí o vydání integrovaného povolení, údržba systému, zpracování výročních zpráv
 • Zkoušky těsnosti, prohlídky a posouzení technického stavu nádrží na skladování závadných látek
 • Zavádění systémů řízení a provádění auditů podle norem ČSN EN ISO 14001
 • Vypracování oznámení pro zjišťovací řízení a dokumentací E.I.A. (Hodnocení vlivů stavby, technologie nebo zařízení na životní prostředí) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., vypracování posudků na dokumentaci E.I.A