Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

  • zpracování odborných posudků podle zákona o ochraně ovzduší k umisťování, stavbám a změnám zdrojů znčišťování ovzduší
  • zpracování Provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
  • kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
  • zpracování souhrné provozní evidence a poplatkových hlášení
  • příprava na kontrolu a účast při kontrole orgánů státní správy
  • školení zaměstnanců