Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

  • zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, skladů závadných látek, ČOV, lapolů a kanalizací
  • zpracování plánů opatření pro případ havárie
  • zajištění souhlasů k nakládání s vodami, povolení vodohospodářských děl
  • zpracování každoročních hlášení pro oblast odběru a vypouštění vod
  • příprava a účast na kontrolách orgány státní správy