ISO, environmentální systémy řízení

ISO, environmentální systémy řízení

  • zavádění a údržba environmetnálních systémů řízení podle normy ČSN ISO 14001
  • zpracování dokumentace podle normy ČSN ISO 14001
  • provádění interních auditů
  • zajišťování a provádění certifikačních a kontrolních auditů oprávněnou certifikační organizací
  • školení zaměstnanců
  • příprava a účast na externích auditech